• Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. AA3 és AA3/1 aknák közötti vezeték csere. - Oroszlányi SzolgáltatóZrt.
  Bp. Lakkozó utca 1-5. Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium épületéhez kapcsolódó REGI kosárcsarnok vezetékkiváltási munkái. - GOLD BOYS Sportegyesület.
  MOME II. - Távhővezeték építése és földmunkái. - Market Építő Zrt.
  Kecskemét Szécshenyi sétány 2. sz. alatti Bölcsőde távhővezeték tervezési és kivitelezési munkái - Kecskeméti Termostar Kft.
  Székesfehérvár, Honvéd u. 1. szám alatti udvari burkolat bontása, csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna építése. - SZÉPHŐ Zrt.
  Budapart - BRC épület - meglévő távhő vezeték szakszerű bontása és elszállítása. - Market Építő Zrt.
  2017. évi gázelosztó vezetékek és nyomásszabályozó állomások rekontsrukciós munkái - Platina-Bau Zrt.
  Budapest , I. kerület Hunyadi János út (Clark Ádám tér - Színház utca) vízvezeték rekontsrukciója. - Fővárosi Vízművek Zrt.
  Kapsovár, Kaposi Mór Oktató Kórház kazánházi hőközponti szivattyúinak egyesített vezérlésének kivitelezési munkái. - Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
  Budapest XII. Tarpatak u., Patkó u., és Patkó közben 218fm D160 KPE és 237fm D110 KPE Vízvezeték rekonstrukció. - Fővárosi Vízművek Zrt.
  Sárvár, Vár, vizes árok távhővezetéki javítási munkák. - SÁRVÁR Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Kft.
  Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Infrastruktúra fejlesztése, távhővezeték építési munkái. - SWIETELSKY Magyarország Kft.
  Budapest XIII. kerület Tahi utcai 2xDN600-as védőcsatornás, illetve részben 2xDN500 védőcsöves távhő gerincvezeték kapacitásának bővítéséhez engedélyezési és kiviteli tervek készítése. - FŐTÁV Zrt.
  Millenáris Park DN125/225 távvezeték áthelyezés - Millenáris Nonprofit Kft.
  Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Holiday Parkoló bővítése - Strabag Kft.
  Úthelyreállítás és útfelújítás a Bp. V. Városháza utcában a Kossuth Lajos utcától a Szervita térig, valamint a Kamermayer téren. - PENTA Kft.

  Dagály Strand Termálvízvezeték, használati melegvíz, távhővezeték építés - Market Építő Zrt.
 • Bp. XIII. ker 25801/1 hrsz , Róbert Károly körút, Váci út, Árbóc u és Esztergomi utca által határolt 29.601 nm-es közműkiváltások tervezése és megvalósítása - HB Reavis Construction Hungary Kft.
  Vásártéri fűtőmű szolgáltatási területén 7 db hőközpont szétválsztás és kapcsolódó távhő vezetékeinek és szerelvényeinek cseréje - Váci Távhő Kft.
  A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő munkálatok – Budai Vár rehabilitációját előkészítő munkálatok: Karmelita épületegyüttes felújításához kapcsolódó rekonstrukciók a Szent György tér környezetében” - Confector Mérnök Iroda Kft.
  Bp. II. Lévay u. (Fillér u.-Alvinci u. között) 194 fm D 160 KPE vízvezetéék rekonstrukció - Fővárosi Vízművek Zrt.
  Bp. XII. Hollós utca (Eötvös út-Mátyás király út) vízvezeték rekonstrukció DN150 megerősített bevonatos göv, 300 fm tartalékkeret - Fővárosi Vízművek Zrt.
  Kazánházak szolgáltatási területén 336+197 fm négyvezetékes távvezeték szakaszoknak cseréje - Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
  Budaörs, távhővezetéki szerelvények illetve lírák cseréje - BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.
  A Széllkapu projekthez kapcsolódó távhőellátási vezeték áthelyezésének megvalósítása - Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft.
  Pétfürdői új 1150 MTPD Salétromsav üzem kapcsán DN100 méretű folyékony ammónia vezeték részleges cseréje - Nitrogénművek Zrt.
  Budapest I. kerület Stöckl lépcső távhővezeték kiváltás - Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
  Budapest, Vak Bottyán utcai 2xDN600 méretű trészint feletti távhővezeték - Főtáv Zrt.
  Újpalotai Fűtőmű 2db DN500-as elsőmotoros elzárójának cseréje - HUMANEX-TECH Kft.
  Budapest, I. Bérc u., Számadó u. 494 fm D110 KPE vízvezeték rekonstrukció Fővárosi Vízművek Zrt.
  Oroszlány városi hőfogadóban lévő 110/70°c rendszert ellátó hőátadó állomás rekonstrukció gépészeti, szakipari és villamos kivitelezési munkái - Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
  Budapest , XI. kerület Lágymányosi-öböl és környezetében elhelyezkedő ingatlanokat magába foglaló területen vezeték áthelyezését biztosító kivitelezési munkák - Kopaszi Gát Kft.
  Oktató kórház és Csíky Gergely színház összekötő távhővezeték kazánházon belüli vezeték szakaszának kivitelezési munkái - Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
  A PannErgy Nyrt., Bőny telephelye a hőközpont épületében lévő 4 db hőcserélőknél az előremenő ill. visszatérő ágba savazó passz-darabok gyártása és beépítése - Tunung-Estra Kft.
  Oroszlány városban működő 12 db intézményi hőközpont korszerűsítésének kivitelezési munkái - Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
  48-as Ifjúság u. 7. fűtését szolgáló távfűtési vezetékpár, kivitelezési munkái - Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
  Budaörs Csillagfürt óvoda udvarán húzódó távhő légvezeték hőszigetelése, burkolata felújítása - BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.
  Budapest V. kerületben a Városház utcában DN250/400-as távhővezeték megépítése a Kossuth Lajos utcától a Szervita térig - Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
  NBSZ Központi objektum "D" épület előtti esővíz elvezető csatorna építés - ÉP-LAK Építő
  Etele Pláza külső közmű hálózat fejlesztés - Elete Vagyonkezelő Kft.
  Kaposvár Déli Intézményter. távfűtés II. szakasz távfűtési vezetékpár, kivitelezési munkái - Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
  Nitrogénművek Zrt. telephelyén a Semlegesítő-3 üzemhez kapcsolódóan recirkulásiós hideg, illetve meleg, továbbá tűzi- és ivóvíz vezeték telchnológiai építési kivitelezési munkái - PRACTICAL Építőipari Kivitelezői és Tanácsadói Kft.
 • Elhasználódott, nagy hőveszteésű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Kft. Hőellátási körzetében, és az Ércbányászat lakótelep csatlakozása a távvezetékes hőellátásra KEOP-5.4.0/12-2013-0010 tárgyú projekt, 10 vezetékszakasz cseréje - PÉTÁV Kft.
  MOME- távhővezeték tervezés. Építés XII. Zugligeti út 9-25. Moholy -Nagy művészeti Egyetem - Market Építő Zrt.
  Újpest-Újpalota távhő körzeteket összekapcsoló előreszigetelt 2xDN600/800 as PN25 távhő kivitelezés - TRIUT Kft.
  FCSM Ferencvárosi Szivattyútelep belső hőellátási távvezeték kivitelezés - THERMOWATT Kft.
  Pétfürdő, DN200-as távhő gerincvezeték kivitelezés - PÉTKOMM Pétfürdői Kft.
  Úpesti Erőmű forróvíz rendszer, forróvíz osztók visszakeverő ág kivitelezés - Budapesti Erőmű Zrt.
  BŐNY Hőközpont és Audi Hungária Motor Kft közötti födlfelszín alatti távhővezeték rendszer és 4. szakasz komplett megvalósítása - IsoPlus Kft.
  Északi ág visszatérő vezeték szabályozó szelep beépítés kivitelezése - Budapesti Erőmű Zrt.
  XI. Budaörsi út vízvezeték felújítási munkák - Fővárosi Vízművek Zrt.
  XIV. Szilágysomlyó u vizvezeték konstrukció - Fővárosi Vízművek Zrt.
  Győr Bőny Hőközpont, AUDI ávhővezeték építés - IsoPlus Kft.
  Bőny távhővezeték DD Energy Primer - 1. PMM Zrt.
  Bőny távhővezeték DD Energy Primer - 2. PMM Zrt.
  Pécs Kovács telep csapadékvíz elvezetés - BIOKOM Nonprofit Kft.
  Győr térszint feletti gépészet - PMM Zrt.
  Vác, Vásár téri fűtőműhöz tartozó távvezeték szakaszok cseréje - Váci Távhő Kft.
  Tatabánya- Vadász utca Réti utca távhővezeték - EBP Építő Group Kft
  Kaposvár Pártok Háza és Egészségügyi Főiskola fűtését szolgáló távhővezeték építése - Kaposvári Vagyonkezelő Zrt
  1150 MTPD kapacitású salétromsavüzeme meglévő üzemek közötti csőkapcsolatok kiépítése - Nitrogénművek Zrt.
  Bp. VIII. Szigony u. 17 C4 irodaházat ellátó primer távhő bekötővezeték építés - OT Industries KVV Kivitelező Zrt.
  Bp. XIII. Váci út 96-98-Visegrádi út 101.sz NORDIC LIGHT OFFICE "A" és "B" irodaházat ellátó új primer távhő bekötővezeték kiépítése, tervezése - OT Industries KVV Kivitelező Zrt.
  Bp. XIII.Váci út 17. V17 irodaházat ellátó új primer távhő bekötővezeték kiépítése - OT Industries KVV Kivitelező Zrt.
 • FCSM Ferencváros Szivattyútelep –MÜPA hőellátási távvezeték kiépítése, nyomvonalas építmény elhelyezése projekt – Thermo-Forrás Hőszolgáltató Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 44.500.000,-Ft
  Miskolc, U09 líra 055 sz. ívdiom (70985 hrsz területen) és Tatár utca közötti földfelszín alatti távhővezeték rendszer komplett megvalósítása – Isoplus Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 143.809.888,-Ft
  Miskolc, KUALA – Tatár utcai csatlakozás projekt (Avas hidraulikai állomás, Tatár utcai Hőátadó állomás, Egyetemvárosi leágazás) - Hőátadó állomás, szivattyú gépház technológiai, gépészeti és szakipari kivitelezési munkák – PMM Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 57.057.524,-Ft
  Biomassza fűtőmű és közműrendszer kiépítése Solton Energ-G Energia Technológia Zrt.-vel konzorciumban – Solt Város Önkormányzata
  Megrendelés értéke: Nettó 204.787.402,-Ft
  Szarvas város területén geotermikus rendszer fejlesztését célzó beruházás csőszerelési munkáinak elvégzése, vezeték nyomáspróbája – Porció Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 9.870.000,-Ft
  Budapest 3-as villamos vonalának felújítása a Mexikói út és a Gubacsi út között (a projekt kivitelezései munkáinak keretén belül a távhővezetékek kiváltási munkái) – A-Híd Építő Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 21.944.032,-Ft
  Budapest 1-es villamos vonalának felújítása és meghosszabbítása a Kerepesi út és a Fehérvári út között - A-Híd Építő Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 90.227.215,-Ft
  Mohácsi Hőszolgáltató épületén belül készítendő technológiai távhővezeték, valamint a Biofűtőmű épülete melletti kémény gyártmány-tervezési, gyártási, szállítási, telepítési, engedélyezési munkáinak elvégzése – WIS Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 30.666.758,-Ft
  Takata – GU – Távhő vezeték teljeskörű kiépítése (hűtés, fűtés, préslevegő, vállalási határ épületen belül beállás padlósík felett 0,3 m-rel) és Tervezése – Market Építő Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 36.360.000,-Ft
  Miskolctapolca új strandfürdő távhőellátás kivitelezési munkáinak végzése (előszigetelt távfűtési vezetékpár fektetése, hőközponti primer fogadó blokkok kialakítása, hőmennyiségmérő kiolvasás kiépítése, szükséges közmű kiváltások és fakivágások, fapótlások elvégzése) DH-Szerviz Kft.-vel konzorciumban– Mihő Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 247.800.000,-Ft
  Dunakeszi, Tallér és Nyárfa utcai távhőkörzetek kazánházi és távhőhálózati korszerűsítése II. ütemének megvalósítása Tectum Kft.-vel konzorciumban, továbbá megvalósítása keretében szükséges olajtartály és szerelvényeinek beszerzése – Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 94.844.766,-Ft
  A Régióhő Kft. által üzemeltetett távhőrendszerek korszerűsítése (Vasvár, Körmend, Szentgotthárd városokban) Tectum Kft.-vel konzorciumban – Régióhő Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 200.419.900,-Ft
  Ludovika Campusmegvalósítás keretén belül Budapest, VIII. Orczy út 1. szám alatt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar számára építendő 600 férőhelyes hallgatói kollégium létesítésére irányuló beruházás kivitelezési munkáival kapcsolatban a külső távhővezeték kiváltási kivitelezési munkáinak elvégzése – Épkar Zrt., West Hungária Bau Kft., PBE Energiamenedzsment Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 33.000.000,-Ft
  Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével Tectum Kft.-vel konzoricumban – Főtáv Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 823.889.835,-Ft
  Hőközpontok kivitelezése Budapest területén – Főtáv Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 34.950.000,-Ft
  Budai Vár – Csikós udvarban épülő mélygarázs miatti távfűtővezeték kiváltási munkái – Swietelsky Magyarország Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 9.012.384,-Ft
  Solt, Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben – csapadékvíz elvezetése kivitelezési munkák elvégzése Energ-G Zrt.-vel konzorciumban – Solt Város Önkormányzata
  Megrendelés értéke: Nettó 49.253.543,-Ft
  Budapesti 4. sz. Metróvonal I. szakasz Kapcsolódó beruházások megvalósítása Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának megvalósítására – Távhőellátási munkák elvégzése, továbbá Futureal ONE irodapark távhőellátás bekötésének elkészítése és 2x 8m HOBAS védőcső elhelyezése – Swietelsky Magyarország Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 92.707.080,-
  A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág kivitelezése (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) keretén belül a termálvízvezeték kiváltási munkák megvalósítása – Swietelsky Vasúttechnika Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 19.869.768,-Ft
 • Kecskeméti hőtermelés optimalizálása, DN300 kooperációs távhővezeték kiépítése Tectum Kft.-vel konzorciumban – Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 424.880.988,-Ft
  Mohács Város távhő rendszerének energetikai korszerűsítése Platina-Bau Zrt.-vel konzorciumban – Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 323.750.000,-Ft
  Távfűtési rendszer energetikai korszerűsítése – Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán Tectum Kft.-vel konzorciumban – Nyírtávhő Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 73.428.286,-Ft
  Keretszerződés hőközpontok bontására, melynek keretösszege Nettó 85.000.000,-Ft – Főtáv Zrt.
  Mohács város mélyfekvésű területeinek vízrendezése II. ütem Platina-Bau Zrt.-vel konzorciumban – Mohács Város Önkormányzata
  Megrendelés értéke: Nettó 227.981.519,-Ft
  Őrmező kijárati műtárgy távhőellátás végleges kiváltás kivitelezési munkái – Strabag Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 90.000.000,-Ft
  Távhővezeték cseréje a Tata Biocalor fűtőmű és a Május 1. út között, valamint a városi primer hálózat szétválasztása, hidraulikai váltót befogadó épület építése, továbbá 8 hőközpont beszerzése, telepítése három részben I. rész Hunhő-Szer Kft.-vel konzorciumban – Tatai Távhőszolgáltató Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 45.536.877,-Ft
  Távhővezeték cseréje a Tata Biocalor fűtőmű és a Május 1. út között, valamint a városi primer hálózat szétválasztása, hidraulikai váltót befogadó épület építése, továbbá 8 hőközpont beszerzése, telepítése három részben II. rész Tectum Kft.-vel konzorciumban – Tatai Távhőszolgáltató Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 131.776.970,-Ft
  1-es villamosvágány vonalát keresztező vízvezeték rekonstrukciók (2. rész: Budapest, III. kerület 1-es villamosvágány vonalát keresztező vízvezeték rekonstrukciók (Budai oldal) Vörösvári út (Bécsi út – Árpád híd között) + DN 100-as és DN 300-as vezetékek megszüntetése, kapcsolódó csomópontok és rákötések kiépítésével, bekötővezetékek átépítésével együtt, előírás szerinti burkolat helyreállítással – Fővárosi Vízművek Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 9.290.509,-Ft
  4,5 MW névleges teljesítményű bio-fűtőmű és a hozzá csatlakozó távhővezeték projekt megvalósítása a mohácsi 3286/56. hrsz-ú ingatlanon és az ingatlan és a Mohácsi Hőszolgáltató közötti távhővezeték nyomvonalon – WIS Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 45.668.621,-Ft
  Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán I. rész (Nyíregyháza, Északi körúton történő vezetékcsere) – Nyírtávhő Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 105.473.082,-Ft
  Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán II.rész (Nyíregyháza, Síp utcán történő vezetékcsere) – Nyírtávhő Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 175.824.453,-Ft
  Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium 2x DN125-ös elosztóvezeték és 2x DN80 bekötővezeték kiépítése a 2x DN40 KPE védőcsővel együtt – Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 19.861.458,-Ft
 • Biatorbágy, Fő utcában 990 méter KG PVC SN8; anyagú szennyvízcsatorna fektetési munkálatok elvégzése valamint rákötések, kapcsolódó csomópontok kiépítésével, bekötővezetékek építésével együtt, előírás szerinti burkolat helyreállítással. – Biatorbágyi Vízművek Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 74.575.000,- Ft
  Doba Község Szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése Duviép 2000 Kft.-vel konzorciumban – Doba Község Önkormányzata
  Megrendelés értéke: Nettó 178.283.049,- Ft
  Vác, Zichy Hippolyt utca ivóvízvezeték rekonstrukció – DMRV Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 8.840.448,- Ft
  Dunabogdány, Duna köz ivóvízvezeték rekonstrukció – DMRV Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 12.926.653,- Ft
  Salgótarján, Budapesti u. 33. sz., 6143/18, 6143/24 hrsz. alatti iroda és üzemi épület gépi bontási munkák kivitelezése – Varga és Társa Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 50.100.000,- Ft
  Sprinkler és csatorna rendszer bővítési munkálatai. Sprinkler hálózat bővítés valamint a római 1 és arab 1. számú aknák közötti csatorna rendszer kiépítése a régi hálózat kiváltására – AGIS Fire&Security Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 17.918.203,- Ft
  Budapest, XIII. Visegrádi utcában DN500-as gerincvezeték építése az A005876 (68-2-0080) és az A018451 (43-2-02007) jelű aknák közötti szakaszon, előreszigetelt vezetékkel mintegy 420 m nyomvonal szakaszon Tectum Kft.-vel konzorciumban – Főtáv Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 233.285.400,- Ft
  Dunakeszi, Tallér és Nyárfa utcai távhőkörzetek kazánházi és távőhálózati korszerűsítése I. ütemének megvalósítása- Dunakeszi Közüzemi Kft.
  Megrendelés értéke: Nettó 92.486.691,- Ft
  A SZIE ÁOTK Budapest VII. István u. 2. sz. alatti telephelyén végzendő FŰTÉSI és HMV távvezeték cseréje, felújítása – Szent István Egyetem
  Megrendelés értéke: Nettó 69.699.455,- Ft
  Országházi közműalagút ideiglenes kiváltása valamint az Országgyűlés magán hírközlési hálózata alépítményének kiépítése – Magyar Építő Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 15.400.000,-Ft
  Budapest, Gazdagréti XI. Szurdok u. 2. szivattyúállomás felújítására komplett gépészeti és villamos kivitelezés – Főtáv Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 26.000.000,-Ft
  Távhővezetéki korszerűsítés és új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba Kaposváron Tectum Kft.-vel konzorciumban – Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 694.865.301,-Ft
  Budapest III. Zápor utcai fűtőmű (1032 Budapest, Zápor utca 70.) bontásának teljes körű kivitelezése – Főtáv Zrt.
  Megrendelés értéke: Nettó 58.790.000,-Ft
 • Fővárosi Vízművek - Bp. V. Deák tér vízvezeték rekonstrukció
  Porció Kft.-Veresegyház termálvezeték építés
  Fővárosi Vízművek - Bp. III. Békásmegyeri ltp.-vízvezeték rekonstrukciós I. ütem
  III. Fehérítőgyár u. 2. Raktárbázis területén haladó DN150-es térszint feletti vezeték közterületen történő kiváltása a Kunigunda utcai DN600-as térszint feletti gerincvezetékről leágazva az utat keresztezve 37,6 nyvfm DN100-as, majd utána a Szőlőkert utcával párhuzamosan haladva az új kocsibehajtó után rácsatlakozva a meglévő vezetékre 97,4 nyvfm DN65-ös 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, összesen 135 nyvfm hosszban, valamint a kocsibehajtó által térszint feletti vezeték elbontása a kiviteli terveknek megfelelően .
  IV. Nyár u. 4. hőközpont szétválasztás miatt a IV. Munkásotthon u. 47. cím alatti kapcsolt épületnek a – meglévő szerkunder vezetékek helyett- új, primer vezeték kiépítése, a Nyár u. 14. DN50-es vezetékéről lekötve, DN32-es 1-szeresen erősített szigetelésű, előreszigetelt vezetékkel, kb 50 nyvfm hosszban, tervezéssel. A tervnek tartalmaznia kell külön költségvetésben a tejes, üzemen kívül kerülő szekunder vezeték elbontását.
  IV. Rózsaliget köz 3. hőközpont szétválasztása miatt a hőközpontos épületnek és a Rózsaliget köz 1. kapcsolt épületnek – a meglévő szekunder vezetékek helyett- új, primer vezeték kiépítése, Az A0048989 (65-2-4710) jelű aknából a DN500-as gerincvezetékről lekötve DN40-es, majd a két épület felé külön-külön DN32-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, összesen kb. 125 nyvfm hosszban tervezéssel.
  IV. Tóth Aladár u. 16-18 hőközpont szétválasztása miatt az azonos cím alatti kapcsolt épületnek a meglévő szekunder vezetékek helyett új, primer vezeték kiépítése , az A004596 (78-2-4510) jelű aknából a DN125-ös vezetékről lekötve, DN32-es 1 szeresen erősített szigetelésű, előreszigetelt vezetékkel, kb. 95 nyvfm hosszban, tervezéssel. A tervnek tartalmaznia kell külön költségvetésben a tejes, üzemen kívül kerülő szekunder vezeték elbontását.
  „A mezőkövesdi Zsóry - fürdő termálvíz-hasznosításra épülő épületgépészeti rekonstrukciója" – külső közmű vezetékek kiépítéséhez szükséges anyagok, idomok helyszínre történő szállítása
  A Váci Távhő Kft. primer távhővezetékének és kapcsolódó szerelvényeinek cseréje (II. ütem)”
  Budapest, I. Dísz téren az A001802 (56-2-0080) és A001799 (56-2-03170) jelű aknák közötti 2*DN 125/280 távhővezeték kiépítése 85 nyvfm hosszban az útfelújítást megelőzően, majd erről a vezetékszakaszről leágazva 2*98/182 távhővezeték kiépítése 43,1 nyvfm hosszban az I. Csónak utca 1. számig.Ettől a ponttól a Csónak utca 1. szám (Ybl villa) 2*60/142 bekötővezetékének kiépítése 40,3 nyvfm hosszban, illetve az I. Donáti u. 4. szám 2*75/162 bekötővezetékének kiépítése 284,9 nyvfm hosszban.
  XIX. Klapka u. 2-12. P001820 (59-4-8260) jelű fogyasztó DN80-ös bekötővezetékének felújítása új nyomvonalon, az A002181 (59-2-5600) jelű akna és az A002182 (59-2-4720) jelű akna közötti DN150-es vezetékről lecsatlakozva egy új műtárgy építésével, DN80-as előreszigetelt vezetékkel, 93,4 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  XVII.Pesti u.157. P001715 jelű fogyasztó és volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeiknek felújítása az A007045 (71-2-2410) jelű aknától a XVII.Pesti u.161. P003178, a XVII.Pesti u.153.P003179, a XVII.Pesti u.149.P003180, és a O001715 jelű fogyasztókig DN65-DN100-as előreszigetelt vezetékekkel, összesen 256,4 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  XVII. Pesti u.155. P004350 jelű fogyasztó DN50-es primeresített szekunder bekötővezetékének felújítása a Pesti út 151. P002023 jelű fogyasztó DN50-es bekötővezetékéről lekötve, 1-szeresen erősített szigetelésű DN25-ös előreszigetelt vezetékkel, 93 nyvfm hosszban, a 2010-ben elkészült tervek alapján. (A tervek még 2-szeresen erősített szigeteléssel készültek)
  XVIII. Szentlőrinc stny. DN250-es elosztóvezeték felújítása az A002528 (35-2-0320) és az A002529 (35-2-0330) jelű aknák közötti szakaszon DN150-es, valamint az A002525 (35-2-0300) jelű akna felé további 4 nyvfm hosszban DN150-es, és 18 nyvfm hosszban DN250-es előreszigetelt vezetékkel az úta alatti védőcsöves szakasz kivételével, összesen 76 nyvfm hosszban, az A002527 (35-2-0310) jelű akna elbontásával, a kiviteli terveknek megfelelően.
  XV. Kőrakás park 36. P000791 jelű fogyasztó DN80-as bekötővezetékének, és volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújítása az A006750 (52-2-2450) jelű aknától a Kőrakás park 12. P003716 jelű fogyasztó felé 1-szeresen erősített szigetelésű DN40-es előreszigetelt vezetékkel, valamint a Kőrakás park 36., és a Kőrakás park 34. P003717 jelű fogyasztó felé 1-szeresen erősített szigetelésű, DN40-es, és DN65-ös előreszigetelt vezetékkel, összesen 132 nyvfm hosszban, a 2010-ben elkészült tervek alapján. (A tervek még 2-szeresen erősített szigeteléssel készültek)
  XV. Páskomliget u. 8. P001156 jelű fogyasztó DN100-as bekötővezetékének, és volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújítása az A006817 (52-2-0160) jelű aknától a Páskomliget u. 6. P003299, és a Páskomliget u. 10. P003298 jelű fogyasztók felé 1-szeresen erősített szigetelésű, DN50-DN100-as előreszigetelt vezetékkel, összesen 145 nyvfm hosszban ,a 2010-ben elkészült tervek alapján. (A tervek még 2-szeresen erősített szigeteléssel készültek)
  XV. Páskomliget u. 4. P001172 jelű fogyasztó DN100-as bekötővezetékének, és a Páskomliget u. 2. P003300 jelű fogyasztó DN65-ös primeresített szekunder bekötővezetékének felújítása 1-szeresen erősített szigetelésű, DN50-es előreszigetelt vezetékkel, összesen 66 nyvfm hosszban, a 2010-ben elkészült tervek alapján. (A tervek még 2-szeresen erősített szigeteléssel készültek)
  XV. Drégelyvár u. 1-5. P002635 jelű fogyasztó DN100-as primeresített szekunder bekötővezetékének felújítása a Drégelyvár u. 7-11. P001141 jelű fogyasztó DN125-ös bekötővezetékéről lekötve, DN65-ös előreszigetelt vezetékkel 151.5 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  XV.Páskom park 13. P000784 és XV. Páskom park 25. P000785 jelű fogyasztók, és volt kapcsolt épületeiknek primeresített szekunder bekötővezetékeiknek felújítása az A006704 (52-2-2040) jelű aknától a Páskom park 6-12. (P003450), a Páskom park 14-20. (P003451), a Páskom park 21-24. (P003452), és a Páskom park 26-31. (P003454) jelű fogyasztókig DN32-DN80-as, előreszigetelt vezetékekkel, összesen 264,6 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  XV. Zsókavár u. 29-39. P003455 jelű fogyasztó DN100-as primeresített szekunder bekötővezetékének, és a XV. Legénybíró u. 5-17. P000732 jelű fogyasztó DN100-as bekötővezetékének felújítása az A (52-2-2760) jelű aknából lekötve, DN80-DN100-as előreszigetelt vezetékkel, összesen 73,5 nyvfm hosszban a kiviteli terveknek megfelelően.
  XV.Páskomliget u.58.P000934 jelű fogyasztó és volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeiknek felújítása az A006883 (52-2-0250) jelű aknától a XV.Páskomliget u.56 (P003447), és a P000934 jelű fogyasztókig, illetve a A018084 (52-00252) jelű aknáig DN40-DN65-ös, előreszigetelt vezetékekkel, összesen 92,7 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  IX.Ifjúmunkás u.26. P001612 jelű fogyasztó és volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeiknek felújítása az A003134 (33-2-4410) jelű aknától az IX.Ifjúmunkás u.24. P003377, és a P001612 jelű fogyasztók felé, az A003135 (33-2-4420) jelű aknától az Ifjúmunkás u.28. P003376 jelű fogyasztóig DN40-DN50-ös, előreszigetelt vezetékekkel, összesen 108 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  IX.Napfény u.22. (P000153) jelű fogyasztó és volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeiknek felújítása az A003570 (33-2-3595) jelű aknától a Napfény u.20. P003535, a Napfény u. 24. P003534, a Távíró u. 22. P003537, a Távíró u. 24. P003536, a Távíró u. 26. P003538, és a P000153 jelű fogyasztókig DN25-DN65-ös, előreszigetelt vezetékekkel, összesen 265,1 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  X. Farkasalma u. 5-7. P004399 jelű fogyasztó DN150-es primeresített szekunder bekötővezetékének felújítása az A002495 (34-2-4290) jelű aknából lekötve, DN65-ös előreszigetelt vezetékkel 38,4 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  XIII. Dráva u. 7-9. P001992 (54-4-7160) jelű és XIII. Pannónia u. 110-118. P001988 (54-4-7150) jelű fogyasztók DN125-ös és DN100-as bekötővezetékének felújítása az A005842 (54-2-02100) jelű aknától az A005841 (43-2-2110) jelű aknáig DN125-ös, az A005841 jelű akna és a 43-2-02112 jelű elágazási pont, valamint a P001988 jelű fogyasztó között DN80-as, a 43-2-02112 és a P001992 jelű fogyasztó között pedig DN50-es előreszigetelt vezetékkel, összesen 172,5 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  XIII. Gyöngyösi u. 18. P001690 jelű fogyasztó bekötővezetékének és a XIII. Gyöngyösi u. 24-28. P003430 jelű volt kapcsolt épületének primeresített szekunder vezetékének felújítása, az A005421 (58-2-3260) jelű aknától, DN50-DN65-ös, előreszigetelt vezetékekkel, összesen 103,5 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  XIII. Gidófalvy Lajos u. 9-15. P001392 és XIII. Gidófalvy u. 29-31. P001415 jelű fogyasztók, és volt kapcsolt épületeiknek primeresített szekunder bekötővezetékeiknek felújítása az A005949 (68-2-5020) jelű aknától a P001392 jelű fogyasztóig DN65-ös, a Gidófalvy u. 33-35. (P003436), a Gidófalvy u. 25-27. (P003437), a Gidófalvy u. 1-7. (P003434), és a Gidófalvy u. 29-31. (P001415) jelű fogyasztókig DN65-DN100-as, valamint az A005947 (68-2-5000) jelű aknától a GIdófalvy u. 17-23. (P003435) jelű fogyasztóig DN65-ös előreszigetelt vezetékekkel, összesen kb. 383,3 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  XIII. Szegedi út 10-12. P001831 jelű fogyasztó bekötővezetékének és a XIII. Béke út 5-7. P003403 jelű volt kapcsolt épületének primeresített szekunder vezetékének felújítása, az A005705 (58-2-5250) jelű aknától, DN50-DN80-as, előreszigetelt vezetékekkel, összesen 75,5 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  III. Bojtár utcában haladó DN300-as térszint feletti gerincvezeték elbontása, és helyette új földbe fektetett, előreszigetelt vezeték kiépítése az A018962 (74-2-00060) és az A003978 (74-2-0120) jelű aknák közötti szakaszon, 550 nyvfm hosszban, a Bojtár u. 76. /P003114/ fogyasztó DN100-as (15 nyvfm), és a Kunigunda útja 41-43. /P002943/ fogyasztó DN150-es (15 nyvfm) bekötővezetékeinek közterületen lévő szakaszainak földbe helyezésével együtt, a 2010-ben elkészült tervek alapján. (A tervek még 1-szeresen, illetve 2-szeresen erősített szigeteléssel készültek)
  III. Ágoston u. 4-16. P001170 jelű fogyasztó bekötővezetékének felújítása az A004095 (55-2-0150) jelű aknától új nyomvonalon, DN100-as előreszigetelt vezetékkel, továbbá a volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújítása, az A004095 (55-2-0150) jelű aknától az Ágoston u. 3. P003471 jelű fogyasztóig, valamint az A004090 (55-2-0130) jelű aknától az Ágoston u. 1. P003472 fogyasztóig DN40-es, előreszigetelt vezetékkel, összesen 110 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  III. Huszti út 21. P001872 jelű fogyasztó és volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder vezetékeinek felújítása, az A004017 (74-2-3100) jelű aknától a 74-2-31104 jelű csaltakozási pontig, a Huszti út 21., a Zab u. 10-16. P003474, illetve a Selyemfonó u. 2. P001930 jelű fogyasztók új bekötővezetékeinek erről a vezetékről történő lekötésével együtt, DN50-DN125-ös, előreszigetelt vezetékekkel, összesen 174,5 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  III. Huszti út 37. P001927 jelű fogyasztó és volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder vezetékeinek felújítása, az A003982 (74-2-2010) jelű aknától a Huszti út 37., a Búza u. 16-26. P003479, a Búza u. 28-32. P003480, a Harang u. 2-16. P003481, és a Harang u. 1. P004609 jelű fogyasztók irányába, DN32-DN125-ös, előreszigetelt vezetékekkel, összesen 406 nyvfm hosszban, a kiviteli terveknek megfelelően.
  III. Gyenes u. 1/b P000270 jelű fogyasztó DN80-as bekötővezetékének, és a Gyenes u. 1/a P003673 jelű fogyasztó DN125-ös primeresített szekunder bekötővezetékének felújítása az A004067 (55-2-0070) jelű aknától 1-szeresen erősített szigetelésű, DN32-DN65-ös előreszigetelt vezetékekkel összesen 84 nyvfm hosszban, a 2010-ben elkészült tervek alapján. (A tervek még 2-szeresen erősített szigeteléssel készültek)
  VKSZ-Veszprém távhő vezeték építése
  GE Hungary - GE Vác bontási munkái
  IV. Homoktövis u. 100. HKP szétválasztás miatt a kapcsolt épület távhőellátása új bekötővezetékkel a 4990 j. csomóponttól
  Fővárosi Vízművek Zrt.-„Budapest IV., Üdülő sor (Váci út – Tungsram strand között) D 110 KPE 425fm + 105fm + rákötések vízvezeték rekonstrukciós nyíltárkos technológiával”
  FER 3331 Kft.-„Budapest IV., Nyár u. (Rózsa u. – Nyár u. 105. között) DN300 ac., DN150, 100 PVC vízvezeték felújítás D225, D160 és D110 KPE vízvezetékre”
 • Fővárosi Vízművek Zrt. Bp. XI. Sasadi út vízvezeték rekonstrukció
  Fővárosi Vízművek Zrt. - Budapest, V. Roosvelt tér, József A. u. nyíltárkos ivóvízvezeték fektetése
  Fővárosi Vízművek Zrt. - Budapest XIII. kerület, Pozsonyi u. – Radnóti u. sarok csomópont átépítése.
  Fővárosi Vízművek Zrt. - Budapest, XV. Kerület, Irány u. (Rákospalotai körvasút sor – Tóth István u.) 302 méter D110 KPE vízcsőfektetés nyíltárkos technológiával.
  Fővárosi Vízművek Zrt. - XI. Ütköző sor (Éva u. – Ütköző sor 2. között) D110 KPE 475 fm nyíltárkos vízvezeték rekonstrukciója
  Budapest, Fővárosi Vízművek Zrt. - Budapest, X. Kápolna tér, Ihász u. (Kápolna tér-Ihász u. 27. között) vízcsőfektetés nyíltárkos technológiával
  Fővárosi Vízművek Zrt. - Budapest, XII. Csörsz utca, Avar utca (Alkotás u. – Hegyalja út között) vízcsőfektetés nyíltárkos technológiával
  Fővárosi Vízművek Zrt. - Budapest XII. kerület, Diana u. (Költő u. – Diana u. 6. között) 0+000 – 0+250-ig DN300, és DN400 passzív védelemmel ellátott göv. Vezeték + átkötések, nyíltárkos vízvezeték rekonstrukció
  Főtáv Zrt.-III. Gyepes utcában az A003756 (64-2-0290) és az A003763 (64-2-0320) jelű aknák közötti szakaszon a DN500-as vezeték feltárása 22 nyvfm hosszban
  Főtáv Zrt - IV. Árpád u. 161-163. szolgáltatói hőközpont kapcsolt épületeinek (IV. Viola u. 6-8., Viola u. 11-13., Hajnal u. 13., Hajnal u.15., Nyár u. 40-42.) szekunder vezetékei helyett új, primer vezetékhálózat kiépítése, új nyomvonalon, a hőigények megfelelő DN32-DN50 vezetékátmérőkkel, 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, összesen kb. 390 nyvfm hosszban, tervezéssel.
  Líra Kft.-XIII. Vág utcai DN500-as gerincvezeték felújítása az A006036 (43-2-0090) jelű és az A006094 (43-2-2000) jelű aknák közötti szakaszon, a kiviteli terveknek megfelelően 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, 230 nyvfm hosszban.
  Líra Kft. - XIII. Visegrádi utcai DN400-as gerincvezeték felújítása az A018452 (43-2-02026) jelű és az A006197 (43-2-2110) jelű aknák közötti szakaszon, /a 43-2-2070 és 43-2-2100 jelű aknák közötti ISOPLUS szakasz kivételével/, a kiviteli terveknek megfelelően 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, 335 nyvfm hosszban.
  Líra Kft.-XIII. Váci út 88-90. P000272 (68-4-7590) jelű fogyasztó DN100 méretű bekötővezetékének felújítása a kiviteli terveknek megfelelően 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, 130 nyvfm hosszban.
  Líra Kft - III. Kaszásdűlő u. 5-11. P001876 jelű fogyasztó volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújítása a kiviteli terveknek megfelelően 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, összesen 250 nyvfm hosszban.
  Főtáv Zrt. - IV. Berlini út 47-49. épület távhőellátásához DN80/200-as 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezeték kiépítése a DN700-as térszint feletti bakos vezetékről – lehetőség szerint a 69-2-0040 jelű Objektum közelében- lekötve, tervezéssel
  Magyar Építő Zrt.- Pécs Zsolnay Gyár, Déli terület távfűtési vezeték építése
  Főtáv Zrt. – Észak-Budapesti Régió területén a Főtáv Zrt. távhővezetéki rendszerén lévő aknafödémcserék kivitelezése
  Líra Kft – Bp. IX Soroksári út 90 bontási munkái

 • Budapest, XVIII. Havanna úti ltp. - 1/a ütem DN300-as gerincvezeték felújítása DN200-ra a 70-0190 és a 0380 j. akna utáni pont között kétszeresen megerősített szigetelésű előszigetelt csőrendszerrel.

  XVIII. Havanna úti ltp. négy építési ütemre bontott felújításának II.III.IV üteme, Iker téri szakasz.

  XIII. Róbert K. krt. DN300 távfűtési gerincvezeték felújítása DN150/315-re a 68-2-2220 és a 68-2-2230 j. aknák között.

  Fővárosi Vízművek Zrt. - V Királyi Pál u. (Szerb A. u. - Királyi Pál u. 13/b között) NA150 passzív védelemmel ellátott göv. nyíltárkos vezetéképítés 203fm + átkötések.

  Fővárosi Vízművek Zrt. - Budapest, XVII. Pesti út D315 KPE vízvezeték építése 156 fm hosszban a nyíltárkos technológiával.
  Budapest, XIX. ker. Vak Bottyán u. 55-57 alatt épülő OBI és kapcsolódó létesítményei miatt szükségessé váló, DN600 méretű távfűtési gerincvezetékek kiváltás II. ütemének kivitelezési munkái.

  Budapest, VIII. Heim Pál kórház távhőellátásához bekötővezeték kiépítése a 13-2-2590 és 13-2-2600 jelű aknák közötti természetes fixpontból a DN400/560 ISOPLUS vezetékről, 1-szeresen erősített szigetelésű DN300-as előreszigetelt vezetékkel, 970 nyvfm hosszban, az Orczy kerten keresztül, a kiviteli tervek szerint és az eredeti állapotnak megfelelően a munkaterület helyreállítása.

  Széchenyi fürdő területén távhővezeték építés 2x DN150 mm átmérőjű szigetelt vezetékpárral

 • Budapest Airport Zrt. Budapest, Ferihegy 45. számú épület és a 41. sz. épület közötti DUTISOLAR vezeték cseréje.

  Budapest, XIII. ker. Kassák L. u. DN300-as, DN250-es és DN200-as gerincvezeték felújítása.

  Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. - 3 db Önkormányzati Intézmény (Óvoda, Bölcsöde, Iskola) elöreszigetelt távhővezeték kiépítése.

  Budapest, XIII. ker. Kresz G. u. DN300-as vezeték felújítása.

  Magyar Építő Zrt. - Budapest, XI. Tétényi u. 12-16 sz. alatti Szent Imre kórház rekonstrukció ideiglenes és végleges távhőellátási (fűtés, használati melegvízellátás és cirkuláló) külső víz csatorna kivitelezési munkái.

  Swietelsky Kft. - "Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér T2 Terminál bővítése" tárgyú projekthez kapcsolódó Távhővezeték kiváltás - Védőcső sajtolási munkák.

  Fővárosi Vízművek Zrt. - Bp. II. ker. Gábor Áron u. (Pasaréti út és Bimbó u. között) NA200 megerősített vagy passzív védelemmel ellátott göv. nyíltárkos vezeték építése 605 fm.

 • EGI Zrt. - Budapest, III. Észak-budai gázturbinás kogenerációs fűtőerőmű forróvízrendszer kivitelezése II/2 ütem.

  Budapest, XIII. Kárpát u. - Ipoly utcai DN400-as méretű gerincvezeték felújítása.

  Líra Kft. - Egerszalóki Gyógyfürdő és Gyógyszálló távvezeték hálózat és kapcsolódó munkái

  R-CO Zrt. - Budapest, XIX. Vak Bottyán u. 55-57 alatt tervezett OBI áruház és kapcsolódó létesítmények. DN600 távfűtési gerincvezeték kiváltása.

  Pétáv - Pécs, Zsolnay Irodaház és lakótelep, valamint a tervezett Kulturális Negyed távhőellátása.

  Budapest, XIII. Váci út 144-150 ellátásához a Turbina u. mentén távvezeték építés a szükséges tervezéssel

  Budapest, III. Pünkösdfürdő u. A004256 (64-2-410) akna melletti szakszerűtlen fixpont javítása új acélszerkezet beépítésével ill. az aknától 20 fm-re lévő líra feltárása és szakipari felújítása 26 nyvfm (82m2 csővezeték rozsdamentesítése és mázolása, 106 m2 szigetelés, 130 m2 burkolás és csúszótámaszok cseréje függesztett csúszókra - líra előtti és utánival együtt - tervezés, kivitelezés.)

  Budapest, XXII. Rákóczi F. u. 16. HKP szétválasztáshoz primeér bekötővezeték építés.

 • Aktuál Bau Kft.- GSK Gödöllő területén gőz és kondenzvíz vezetéképítés szerelvényezés

  Budapest, I. Attila út (alagút) DN 400-as gerincvezeték felújítása.

  Budapest, III. Batthyány u. DN 400 gerincvezeték cseréje.

  Budapest, III. Észak-budai Fűtőmű gázturbinás erőmű forró víz leágazásának kivitelezési munkái.

  EGI Zrt. - Budapest, III. Észak-budai gázturbinás kogenerációs fűtőerőmű forróvízrendszer kivitelezése.

  Budapest, II. Lajos u. DN 200-as távhővezeték rekonstrukciója.

  Budapest, X. Ringató u. DN300/400 ISOPLUS vezétk építése.

  Budapest, XIII. Róbert Károly Krt. DN 150-es gerincvezeték építése.

  Budapest, I. Csikós udvarban és Nyugati támfal alatt 684 fm távhővezeték kiváltása.

  Budapest, III. Szentlélek tér DN 300 távhővezeték felújítása a 4330 és 4345 jelű aknák között.

  Budapest, XIII. Visegrádi u. - Ipoly u- II. cím DN 400-as távhővezeték rekonstrukció.

  Budapest, III. Zsirai M. u. 8-15. Hőközpont szétválasztás, primer vezeték építése.

 • A 430-000-5652 sz. "BERT. Kispesti Erőmű épület bontása" szerződés  DIRECT Kft. - Budapest XIV. ker. Városligeti Milleniumi híd termálvíz vezeték kiváltási munkái  

  Budapest, IV. Erzsébet u. 33-39. Hőközpont szétválasztás, primer vezeték építés.

  Budapest, III. Holós K. u. 1-3 Hőközpont szétválasztás, primer vezeték építés.

  Budapest, XIII. Népfürdő u. toronyépületek hőellátása

  Budapest, IV. Székpatak u. 18-22 Hőközpont szétválasztás, primer vezeték építés.

  KIPSZER Építő és Szerelő Kft. -Salgótarján Szent Lázár Kórház rekonstrukció Távhő és HMV vezeték cseréje.

  3141 Salgótarján, Borbély Lajos u. 2. szám alatt épülő 2x6,3 Mwe beépített teljesítményű gázturbinás fűtőerőmű és a TARJÁNHŐ KFT. között létesítendő 300 mm átmérőjű távhővezeték kivitelezési munkálatai szerződés szerint.  

  Budapest,  XIII. Kresz Géza u-i 2xDN300 távhő gerincvezeték kiváltása a 43-2-2220 és 43-2-2230 sz. aknák között.

 • Budapest, III. ker. Kadosa u. 4. Hőkozpont szétválasztása, primer vezeték építése 

  Budapest, XIII. ker. Pannónia u. DN400 gerincvezeték felújítás I-II ütem.

  Budapest, IV. Petőfi u. 24-26. Hőközpont szétválasztása, primer vezeték építése.

  Budapest, IV. ker. Rózsa utca 214 Hőközpont szétválasztása, primer vezeték építése.

  Budapest, IV. Virág utca 18-26 Hőközpont szétválasztása, primer vezeték építése.